Kvävedioxid - årsmedelvärden

Bilden visar luftkvaliteten i göteborgsområdet i förhållande till årsnormen för kvävedioxid (NO2).

I diagrammet visas uppmätta årsmedelvärden från år 1993 och framåt. Mätningarna från Mölndal, Femman och Järntorget görs i taknivå. Mätningarna från Gårda- och Hagastationerna görs i gatunivå.

Den mörkröda linjen markerar miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid (årsmedelvärde), som inte får överskridas efter år 2005. Den ljusröda linjen markerar det nationella delmålet för Frisk luft med målåret 2010.

Kvävedioxid årsmedelvärden 1994 till 2009

Senast uppdaterad: 2013-11-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund