Kvävedioxid - dygnsmedelvärden

Bilden visar luftkvaliteten i göteborgsområdet i förhållande till dygnsnormen för kvävedioxid (NO2).

Av diagrammet framgår antalet dygn med uppmätta halter över 60 µg/m³ under från år 2003 och framåt. 

Femman- och Mölndalsstationen har mätningar i taknivå och mätstationerna Haga och Gårda i gatunivå där halterna är högre. Gårdastationen ligger mycket nära den hårt trafikerade Kungsbackaleden (E6/E20) medan Haga ligger på Sprängkullsgatan, som är en trafikerad stadsgata.

Den mörkröda linjen markerar det maximala antalet dygn som miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2 får överskridas per kalenderår (7 dygn).

Kvävedioxid dygnssmedelvärden 2003 till 2009

Senast uppdaterad: 2013-11-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund