Partiklar (PM

10

) - årsmedelvärden

Bilden visar luftkvaliteten i göteborgsområdet i förhållande till årsnormen för partiklar (PM10).

I diagrammet visas uppmätta medelvärden från år 1994 och framåt. Mätningarna i Gårda- och Haga görs i gatunivå, men på Femman sker mätningen i taknivå där avståndet till vägtrafiken ger lägre halter.

Den mörkröda linjen markerar miljökvalitetsnormen (MKN) för partiklar (årsmedelvärde), som inte får överskridas efter år 2004. Den ljusröda linjen markerar det nationella delmålet för Frisk luft med målåret 2010.

partiklar årsmedelvärden 1994 till 2009

Senast uppdaterad: 2013-11-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund