Vi mäter luftkvaliteten på fyra platser i regionen

Luftvårdsprogrammet har ett nära samarbete med miljöförvaltningen i Göteborg som har en omfattande luftövervakning med mätningar och beräkningar i kommunen. Ett ömsesidigt nyttjande av varandras verksamheter sker vilket gynnar båda parter.

Luftvårdsprogrammet har två fasta mätstationer som är placerade i Gårda (gatu­nivå) och i Mölndals Bro (ovan tak och gatunivå).

Miljöförvaltningen har fasta mätstationer på Femmanhuset (ovan tak) och i Haga (gatunivå) samt tre flyttbara mätstationer.

 

Mätstation

Mätinstrument

Mätningar

Femman, Takstation

Kemiluminiscens, Ozon,
CO, TEOM, SO2, väderparametrar

CO, O3, NO, NO2, SO2, PM2,5, PM10

Haga, Gatustation

Kemiluminiscens, TEOM,Väderparametrar

NO, NO2, PM2,5, PM10

Gårda, Gatustation

TEOM

PM10

Gårda, Gatustation

Kemiluminiscens och väderparametrar

NO, NO2

Mölndalsbro, Takstation

DOAS

NO2, SO2, O3

Mölndalsbro, Gatustation

DOAS

NO2, SO2

Bilden visar mätstationen i Gårda

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund