Luften i medlemskommunerna

Här hittar du information om luftkvaliteten i din kommun. Vi har samlat den luftövervakning som Luftvårdsprogrammet gjort de senaste åren för Göteborgsregionens 13 kommuner. För varje kommuner kan du hitta:

  • Kartor med halter i tätorter
  • Gaturumsberäkningar
  • Utsläpp i kommunen
  • Mätningar och publicerade rapporter


Klicka på din kommun för att läsa mer!

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund