Utsläpp i Göteborg

Här hittar du beräknade utsläpp av kväveoxider (NOX) i Göteborgs kommun 2007. Utsläppen innefattar vägtrafik, industri energi/uppvärmning (inklusive avfallskraftvärmeverk), sjöfart, arbetsfordon och övrigt (jordbruk och motorredskap) för år 2007. Uppgifterna är hämtade från Göteborgs Stads årliga miljörapport.

Utsläpp av kväveoxider i Göteborgs Stad år 2007

Utsläppskälla

Ton/år

Vägtrafik

2100

Industri

945

Energi/uppvärmning

452

Sjöfart

5004

Arbetsfordon

1690

Övrigt

304

Totalt

10495

Diagrammet nedan visar utsläppen som procentuell fördelningen mellan olika sektorer
Cirkeldiagram utsläpp Göteborg

Uppgifterna är hämtade från Göteborgs Stads Miljörapport 2007. Beräkningarna är utförda av Miljöförvaltningen i Göteborg 2008.

Senast uppdaterad: 2017-03-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund