Mätningar i Kungälv

Här hittar du en sammanställning av tidigare mätningar och publicerade rapporter för Kungälvs kommun och ett urval av rapporter där kommunen ingått.

I vårt rapportarkiv finns alla rapporter som luftvårdsprogrammet gett ut. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapporter för Kungälv utgivna av luftvårdsprogrammet

År

Rapport

Kommun

2016

Luftkvalitetsmätning i Kungälvs kommun 2016PDF

Kungälv

2013

Beräkningar av kvävdioxid i Kungälvs kommun 2012PDF

Kungälv

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010PDF

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2009

Kungälv

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2006

Kungälv

2007

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007

Kungälv

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2001

Luftföroreningar i Norra korridoren

Stenungsund, Kungälv, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

VOC-mätningar i Göteborgsregionen, vinterhalvåren 1996/97 och 1997/98

Kungälv, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1997

Rapportering av VOC-mätningar i Kungälv vinterhalvåret 1995/96

Kungälv

1996

Mätning av luftföroreningar i Kungälv - mätrapport okt 1994 - jan 1995

Kungälv

 

Senast uppdaterad: 2017-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund