Mölndals Stad

Den här sidan är en sammanställning över de mätningar och beräkningar av luftföroreningar som luftvårdsprogrammet gjort i Mölndal. Klicka på länkarna i texten för mer information.
Mölndals Bro över motorvägen (E6)

Mölndals Bro över motorvägen (E6)

Göteborgsvägen i Mölndal

Göteborgsvägen i Mölndal

I Mölndal sker sedan 1989 mätningar kontinuerligt vid Mölndals Bro över motorvägen (E6). Sedan juni 2009 sker även gatumätningar kontinuerligt i Mölndal längs Göteborgsvägen.

Beräkningar av halter

Bästa sättet att få en överblick över luftkvaliteten i kommunen är att titta på kartor som visar luftkvaliteten. Vill man istället få en bild av hur luften är på de mest utsatta platserna i kommunen är gaturumsberäkningar med halter på någon hårt trafikerade gata i kommunen användbara.

Mätningar av halter

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I Mölndal finns det gott om mätresultat att ta del av från den fasta mätstationen vid Folkets hus. I rapportsammanställning för Mölndal finns resultat från de tillfälliga mätningar och andra undersökningar som luftvårdsprogrammet har gjort i kommunen. 

Vad är högt och lågt?

För att bedöma luftkvaliteten är det enklast att jämföra med de lagkrav som finns i form av miljökvalitetsnormer för luft. En jämförelse med nationella miljömål ger en bild av var i kommunen man har nått delmålet Frisk luft.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund