Kartor som visar luftkvaliteten i Partille

Här hittar du kartor med beräkningar av kvävedioxidhalterna 2012. För kvävedioxid (NO2) finns det tre gränsvärden som har fastställts i en miljökvalitetsnorm (MKN). Normerna omfattar års, dygns- och timmedelvärden som inte får överskridas efter år 2006. Klicka på bilderna så öppnas de i nytt fönster.

Partille årsmedel

Beräknade kvävedioxidhalter (årsmedelvärden) för år 2012.öppnas i nytt fönster Miljökvalitetsnormen (år) är 40 µg/m³ och skall vara uppfylld 1 januari 2006.

Karta Partille dygnsmedelvärden

Beräknade kvävedioxidhalter (dygnsmedelvärden) för år 2012.öppnas i nytt fönster Miljökvalitetsnormen (dygn) är 60 µg/m³ och skall vara uppfylld  1 januari 2006. Värdet får överskridas 7 gånger per kalenderår (98-percentil). Kartan visar beräknad kvävedioxidhalt under det 8:e värsta dygnet under året.

Karta Partille timmedelvärden

Beräknade kvävedioxidhalter (timmedelvärden) för år 2012öppnas i nytt fönster. Miljökvalitetsnormen (timma) är 90 µg/m³ och skall vara uppfylld 1 januari 2006. Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår (98-percentil). Kartan visar beräknad kvävedioxidhalt under det 176:e värsta timmen under året.

Följande färgskala används i beräkningarna:
Färkod beräkningar

Klicka på länkarna om du vill du veta mer om

Uppgifterna är hämtade från delrapport 157 för Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2012PDF. Beräkningarna är utförda av Miljöförvaltningen i Göteborg, oktober 2013.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund