Mätningar i Partille

Här hittar du en sammanställning av tidigare mätningar och publicerade rapporter för Partille kommun och ett urval av rapporter där kommunen ingått.

I vårt rapportarkiv finns alla rapporter som luftvårdsprogrammet gett ut. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapporter för Partille utgivna av luftvårdsprogrammet

År

Rapport

Kommun

2019

Luftkvalitetsmätningar i Partille 2019PDF

Partille

2013

Beräkningar av kväveioxid i Partille kommun 2012PDF

Partille

2012

Beräkningar av partikelhalter 2010 i utvalda gaturum i regionenPDF

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2009

Partille

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09

Göteborg, Partille

2009

Luftföroreningsmätningar i Partille vintern 2008-2009

Partille

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2006 (reviderad 2008-04)

Partille

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Luftutredning Partille

Partille

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1997

Luftföroreningsmätningar i Partille, december 1995-januari 1996

Partille

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund