Kartor som visar luftkvaliteten i Skärhamn

Här hittar du kartor med beräkningar av kvävedioxidhalterna i Skärhamn på Tjörn för år 2012. För kvävedioxid (NO2) finns det tre gränsvärden som har fastställts i en miljökvalitetsnorm (MKN). Normerna omfattar års, dygns- och timmedelvärden som inte får överskridas efter år 2006. Klicka på bilderna så öppnas de i nytt fönster.

Tjörn årsmedel

Beräknade kvävedioxidhalter (årsmedelvärden) för år 2012.öppnas i nytt fönster Miljökvalitetsnormen (år) är 40 µg/m³ och skall vara uppfylld 1 januari 2006.

Karta Tjörn dygnsmedelvärden

Beräknade kvävedioxidhalter (dygnsmedelvärden) för år 2012öppnas i nytt fönster. Miljökvalitetsnormen (dygn) är 60 µg/m³ och skall vara uppfylld  1 januari 2006. Värdet får överskridas 7 gånger per kalenderår (98-percentil). Kartan visar beräknad kvävedioxidhalt under det 8:e värsta dygnet 2012.

Karta Tjörn timmedelvärden

Beräknade kvävedioxidhalter (timmedelvärden) för år 2012öppnas i nytt fönster. Miljökvalitetsnormen (timma) är 90 µg/m³ och skall vara uppfylld 1 januari 2006. Värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår (98-percentil). Kartan visar beräknad kvävedioxidhalt under det 176:e värsta timmen 2012.

Följande färgskala används i beräkningarna:
Färkod beräkningar

Klicka på länkarna om du vill du veta mer om

Uppgifterna är hämtade från rapport 157 för Ren PDFRegionluftPDF - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2012. Beräkningarna är utförda av Miljöförvaltningen i Göteborg, juni 2013.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund