Mätningar på Tjörn

Här hittar du en sammanställning av tidigare mätningar och publicerade rapporter för Tjörns kommun och ett urval av rapporter där kommunen ingått.

I vårt rapportarkiv finns alla rapporter som luftvårdsprogrammet gett ut. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapporter för Tjörn utgivna av luftvårdsprogrammet

År

Rapport

Kommun

2013

Beräkningar av kvävedioxid på Tjörn PDF

Tjörn

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionenPDF

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2009

Tjörn

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Utredning av bensenutsläpp från fritidsbåtar i Skärhamn

Tjörn

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Tjörn kommun 2006

Tjörn

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund