Utsläpp på Tjörn

Här hittar du beräknade utsläpp av kväveoxider (NOX) i Tjörns kommun 2006. Utsläppen innefattar vägtrafik, kommunala energianläggningar samt industrier. Under övriga utsläpp redovisas emissioner från exempelvis bensinstationer och mindre industrier. Utsläpp från bland annat jordbruk, skogsbruk, uppvärmning av fler- och enfamiljshus har inte brutits ner i kommunvisa utsläpp och redovisas därför inte.

Utsläpp av kväveoxider i Tjörns kommun år 2006
UtsläppskällaTon/år
Vägtrafik4,7
Energiproduktion-
Industri-
Övrigt 154,0
Totalt158,7

Uppgifterna är hämtade från delrapport 145 för Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2006PDF. Beräkningarna är utförda av Miljöförvaltningen i Göteborg, februari 2008.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund