Medlemsföretagens påverkan

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen består, förutom av regionens
kommuner, av ett antal företag som är med och stödjer och finansierar
verksamheten. Flera av företagen uppfyller genom sitt medlemsskap kravet på omgivningskontroll av hur de på verkar luften. 2009 gjorde Luftvårdsprogrammet beräkningar på hur elva verksamheters utsläpp till luft påverkar halterna i marknivå.

Läs rapporten i sin helhetPDF.

Mer information om medlemsföretagen finns på deras hemsidor

Logotyp för luftvårdsprogrammet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund