Samverkar pollen och luftföroreningar?

Hur samverkar pollen och luftföroreningar ? Hur påverkas försäljningen av allergimedicin när dessa samverkar? Detta har institutionen för växt- och miljövetenskaper studerat i en studie av data från Göteborg.

Studien är utförd på uppdrag av Naturvårdsverket, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad och Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Rapporten omfattar de första analyserna under en studie av om pollen och luftföroreningar förstärker varandras hälsoeffekter. I studien undersöker man även "samverkan" mellan pollen och luftföroreningar på dagliga dygnsdoser av antihistaminer per tusen invånare.

När luftföroreningar förstärker effekten av pollen, kan de göra det både genom att påverka den pollenproducerande växten eller pollenkornen själva och genom att förstärka reaktionen hos den människa som andas in pollenet. Pollenets yttervägg kan skadas av partiklar och gasformiga föroreningar, så att det allergiframkallande ämnet lättare frigörs. Svaveldioxid visar t.ex. en klar samverkan med både björk- och gräspollen men samverkan mellan olika luftföroreningar och olika pollen varierar.

I rapporten dras bl.a. slutsatsen att eftersom besvären av pollen kan förstärkas p.g.a. luftföroreningar kan integrerade luftkvalitetsprognoser, som tar hänsyn till både kemiska och och biologiska komponenter, vara motiverade.

Läs mer i rapporten "Samverkar pollen och luftföroreningar i sin effekt på hälsan" via Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund