Välkommen till Luftvårdsdagen den 1 december

I år gästar vi Volvo vid Volvo Lastvagnar.

Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen hälsar dig hjärtligt välkommen till luftvådsdagen.Programmet innehåller ett varierat utbud av kortare föreläsningar som vi hoppas ska tilltala såväl företagare, politiker och tjänstemän i offentliga verksamheter med flera som har intresse av luftvårdsfrågor.

Tid:   
Torsdagen den 1 december kl. 08:30 — ca 16:00

Plats:   
Volvo Lastvagnar i Lundby, Gropegårsdgatanlänk till annan webbplats

Anmälan:
Senast den 24 november
Vid anmälan ange om specialkost önskas.

Avgift:
Medlemmar gratis,    
Icke medlemmar 700 kr

Frågor?
Kontakta Anna Cognell,
anna.cognell@miljo.goteborg.se  
Telefon 031 - 36 83 794

Ladda ner programmet härPDF:

Program


8.30 Kaffe och fralla är framdukat

9.00 Luftvårdsprogrammet hälsar välkommen

9.05  Vad händer hos Volvo Lastvagnar?
Volvo Lastvagnar som är värd för årets Luftvårdsdag   presenterar vad som är på gång i deras verksamhet.

9.30  Luftvårdsprogrammet 2011
Anna Cognell från Luftvårdsprogrammet redovisar luftvårdsprogrammets verksamhet under det senaste året.  Maria Holmes, Miljöförvaltningen Göteborg Stad, berättar om årets mätning i Lerum.       

10.00 Luftföroreningars hälsoeffekter
Leo Stockfelt, AT-läkare på Mölndals sjukhus och doktorand på arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin berättar om vilka hälsoeffekter som luftföroreningar orsakar, och den kohortstudie av detta som de utför i Göteborg.  

10.30 Bensträckare och frukt

11.00 Luftföroreningar och astma hos barn och vuxna
Lars Modig, forskningsingenjör vid Folkhälsa och klinisk medicin, berättar om Umeå Universietets forskningsresultat om luftföroreningars bidrag till utveckling av astma hos barn och vuxna samt forskningsresultat om partiklars påverkan på hälsan.

11.30 Cykel och cykelplanering, hur underlättas cyklistens vardag?
Jonas Åker, Trafikkontoret i Göteborg Stad, ger oss en inblick i cyklistens förutsättningar och önskningar. Hur planerar man och gör staden för cyklisten i Göteborg.
12:00 Lunch

13:00   Västsvenska Infrastrukturpaketet
Line de Verdier , Västtrafik, ger oss en uppdatering om vad Västsvenska infrastrukturpaketets satsningar innebär för kollektivtrafiken. Vad har hänt det senaste året och vad händer framöver?

13:30 Walkability
Hur utformar man städer för att underlätta för och stimulera människor till att röra sig till fots? Daniel Koch, arkitekturforskare på KTH, presenterar deras Walkability projekt som undersöker dessa frågor.

14:00    Nya rörelsemönster
Marielle Fredriksson, Västtrafik, och Hans Arby, Arby Kommunikation, berättar om Göteborgsregionens kommunalförbunds projekt Dialog med hushållen och Dialog med företagen. I projekten lyckades man minska andelen bilresor både hos hushåll och företag.

14:30 Fika

14:45  Överskridanden av miljökvalitetsnormer - reaktioner från EU.
Ann-Marie Ramnerö, chef Stadsmiljöavdelningen, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, informerar oss om EU's reaktioner på Sveriges överskridanden av miljökvalitetsnormerna och hur det hanteras.   

15:00  Nationell databas för luftutsläpp på kommunal- och länsnivå.
Birgit Nielsen, Länsstyrelsen Västra Götaland, ger oss en  demonstration av den nationella databasen för luftutsläpp och   hur kommuner kan använda den.

15:30 Avslutning av dagen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund