Mätning av kolväten på Hisingen

Luftvårdsprogrammet ska mäta industrins påverkan på halterna av kolväten.


Under 2013 ska Luftvårdsprogrammet mäta halterna av kolväten på Hisingen. Syftet med mätningen är att undersöka luftkvaliteten, visa haltvariationer, jämföra halterna med miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder samt undersöka om raffinaderiernas och oljehamnarnas utsläpp ger en betydande påverkan på halter av kolväten på Hisingen. En motsvarande mätning gjordes 2003.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund