Luftkvalitetsmätning i Alingsås 2015

Varje år genomför Luftvårdsprogrammet luftkvalitetsmätningar i en av medlemskommunerna. Detta år gjordes mätningarna i Alingsås. Luftkvaliteten mättes på Västra Ringgatan, som är en vältrafikerad genomfartsled, i Alingsås från februari till juni 2015.

Resultatet visade att kvävedioxidhalten på mätplatsen var relativt låg medan partikelhalten däremot periodvis var hög och  under flera perioder i mars till och med mycket hög. Miljökvalitetsnormen för partiklar beräknas klaras, dock riskerar den över utvärderingströskeln att överskridas och den nedre utvärderingströskeln överskreds redan under mätperioden.

Läs hela rapporten här

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund