Nu har Luftvårdsförbundet bildats!

Den 31 mars i år tog GRs förbundsstyrelse beslutet att Luftvårdsprogrammet ska avslutas och istället organiseras i ett förbund. Det huvudsakliga syftet med förändringen är att få en ekonomi skiljd från GRs och öka medlemsinflytandet. Den 27 juni ägde en konstituerande årsstämma rum där förbundet formellt bildades, stadgar antogs och styrelse valdes. För att inte förlora kontinuiteten i luftövervakningen kommer Luftvårdsprogrammet avslutas först när förbundets upphandlingar av verksamheten är färdiga. Beräknad driftsättning av Luftvårdsförbundet är 1 januari 2018.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund