Resultatet från årets luftkvalitetsmätning i Lerum 2019-10-14

Resultatet från årets luftkvalitetsmätning i Lerum finns nu på hemsidan. I enlighet med mätstrategin genomförs varje år kortare indikativa mätkampanjer i någon av medlemskommunerna, för att kontrollera miljökvalitetsnormerna. Resultatet från årets mätningar, som ägde rum i Lerum, finns nu presenterade i en rapport nedan.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund