Länkar om luftövervakning

Det finns en hel del aktörer som har kopplingar till luftvårdsarbetet - från det globala till det lokala planet. Här hittar du länkar för att läsa mer om luftövervakning, ny lagstiftning, godkända mätmetoder, utredningar, uppföljningar och annat matnyttigt.

Internationellt

Nationellt

Lokalt och regionalt

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund