Miljömålet Frisk luft

Frisk luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet är att "luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". Målet ska nås inom en generation.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljnings-arbetet av målet. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, om högsta halt av:

  • Bensen
  • Bensapyren
  • Butadien
  • Formaldehyd
  • Partiklar (PM2,5)
  • Partiklar (PM10)
  • Marknära ozon
  • Ozonindex
  • Kvävedioxid
  • Korrosion

Läs mer om de nationella målen på miljömålsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala och lokala mål för Frisk luft

Målet Frisk luft har brutits ner på regional nivå i Västra Götaland och även många kommuner i Göteborgsregionen har egna lokala miljömål.

Läs mer om de regionala miljömålen på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

hemsidorna för medlemskommunerna i Göteborgsregionen kan du hitta mer information om deras lokala miljömål.

Frisk luft. Illustration Tobias Flygars

Frisk luft. Illustration Tobias Flygars

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund