Om Luftvårdsförbundet

Luftvårdsprogrammet startades 1980 och har sedan dess arbetat för att kartlägga luftmiljön och verka för en bättre luftkvalitet i Göteborgsregionen. Vårt arbete syftar bland annat till att informera om luftkvaliteten och ta fram underlag för samhällsplaneringen.

Luftvårdsförbundet fungerar som en plattform för luftmiljöarbetet i Göteborgsregionen och ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 kommuner, företag och Trafikverket Region Väst. Vi samverkar också med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Chalmers, Göteborgs Universitet med flera.

Under våren 2017ombildades det tidigare Luftvårdsprogrammet till ett förbund. Den nya organisationformen innebär att verksamheten blir fristående från GR och kommer öppna upp för möjligheter till ökat medlemsinflytande.

Luftvårdsförbundets verksamhet har påbörjats 2018.


Mer om oss

Vår organisation styrs av medlemmarna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vi har dessutom regelbundet utbyte med andra viktiga aktörer inom luftvårdsarbetet i regionen.

All information om Luftvårdsförbundet finns samlad här på hemsidan bland annat våra rapporter och nyhetsbrev. Vi ordnar även seminarier kring luftfrågor, bland annat har vi varje höst en Luftvårdsdag.

En viktig del av vår luftövervakning sker med mätningar av olika luftföroreningar på fasta mätplatser och genom tillfälliga mätprojekt. Mätningarna kompletteras alltmer med beräkningar som ger en överblick över luften i kommunerna och hur medlemsföretagen påverkar luftkvaliteten. Varje månad sammanställs mätresultat från våra fasta mätplatser i en månadsrapport.


 
Kontakta oss gärna om du har frågor!

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund