Rapporter & nyhetsbrev

Här kan du hitta de rapporter om luftmätningar, beräkningar och annat, som luftvårdsförbundet publicerat.

Ett par gånger om året ger vi ut nyhetsbrevet "Det ligger i luften" där du får senaste nytt om vad som händer inom luftvårdsområdet och i vår verksamhet.

Varje månad sammanställs resultaten från de mätningar som luftvårdsprogrammet och miljöförvaltningen i Göteborg gör i en månadsrapport.

Miljöförvaltningen gör även årsrapporter från de fasta mätningarna i Göteborgsområdet.

Logotyp för luftvårdsprogrammet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund