Luftvårdsförbundets rapporter

Här hittar du Luftvårdsförbundet och föredetta Luftvårdsprogrammets publicerade rapporter från idag och tillbaks till år 1995. Ladda ner rapporter genom att trycka på pdf-symbolen vid rapportnumret. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

 

År

Rapport

Författare

Utförare

Kommun

2017

Luftkvalitetsmätning i Lilla EdetPDF

Matilda Sjöholm

Miljöförvaltningen Göteborg

Lilla Edet

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Ale

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Alingsås

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Härryda

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Kungsbacka

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungälvs kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Kungälv

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lerums kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Lerum

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Lilla Edet

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndals kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Mölndal

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Partille

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Stenungsund

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2015PDF

Helene Olofsson

Miljöförvaltningen Göteborg

Tjörn

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2015PDF

Helene Olofson

Miljöförvaltningen Göteborg

Öckerö

2016

Luftkvalitetsmätning i Kungälvs kommunPDF

Helene Olofson

Miljöförvaltningen Göteborg

Kungälv

2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås kommunPDF

Emma Björkman

Miljöförvaltningen Göteborg

Alingsås

2015

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg och Partille 2014PDF

Karin Persson

IVL

Göteborg/Partille

2014

Luftkvalitetsmätning Ale kommun 2014PDF

Emma Björkman

Miljöförvaltningen Göteborg

Ale

2014

Industrins påverkan på luftkvaliteten med avseende på kolväten på HisingenPDF

Karin Persson, Annika Potter, Erika Rehngren

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Göteborg

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Ale

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Alingsås

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Härryda

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Kungsbacka

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Kungälv kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Kungälv

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lerum kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Lerum

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edet kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Lilla Edet

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndal kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Mölndal

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Partille

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsund kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Stenungsund

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörn kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Tjörn

2013

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2012PDF

Thomas Wisell

Miljöförvaltningen Göteborg

Öckerö

2012

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i GöteborgsregionenPDF

Sven Kindell

SMHI Norrköping

Göteborgsregionen


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund