Miljöutmaningarna är många i en växande storstadsregion. Genom GR kan kommunerna ta ett helhetsgrepp kring frågorna.

Miljöarbetet utgår från de gemensamma målen i Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.

GR arbetar också målmedvetet inom viktiga områden som avfallshantering och kollektivtrafik. Kommunerna har bland annat tagit fram en regional avfallsplan, A2020, som beskriver hur de ska arbeta tillsammans för att förbättra avfallshanteringen. K2020 (Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen) beskriver utvecklingen för kollektivtrafiken.

GR driver ett flertal nätverk och projekt kring miljö. Vi administrerar också Göteborgsregionens Luftvårdsprogram, Göta älvs vattenvårdsförbund och kalkning i regionen.

I broschyren På väg mot en grönare region kan du läsa mer om miljöarbetet både i form av goda exempel från de 13 kommunerna och de överenskommelser som driver på miljöarbetet.

 

Läs mer 

 

Kontaktperson: Joanna Friberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund