Regional avfallsplan A2020

Hur kan vi göra avfallshanteringen bättre? Det finns mycket att vinna på att samordna hanteringen av regionens avfall. Därför har GR tagit fram en gemensam avfallsplan för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen.

Den regionala avfallsplanen beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2020. De kommuner som berörs är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

Målet med planen är bland annat att minska avfallet, hushålla bättre med resurser, minska miljöpåverkan och giftspridning från avfallet, förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med våra sopor, minska kostnaderna och ge invånarna en bättre service samt se till att avfallshanteringen fungerar även när den utsätts för påfrestningar och snabba förändringar. Vartannat år kommer kommunerna att besluta om vilka åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna nås. I planen finns också en beskrivning av hur resultaten av åtgärderna skall mätas, för att veta att vi är på rätt väg. Den regionala avfallsplanen A2020 finns för nedladdning nedan både i sin helhet och som populärversion.  


Ny avfallsplan: Göteborgsregionen minskar avfallet - avfallsplan för tretton kommuner till 2030

Avfallsplanen som tar vid efter A2020 och gäller till 2030 är nu behandlad i Förbundsstyrelsen.


Kontaktperson på GR: Hanna Hellström

Senast uppdaterad:  


Ny avfallsplan: Göteborgsregionen minskar avfallet

Framsida remissförslag Göteborgsregionen minskar avfallet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund