Resurssmart Äldreboende

Tillsammans förebygger vi avfall i hela Göteborgsregionen

Resurssmart Äldreboende

143 000 kronor per år. Så mycket sjönk kostnaderna när Göteborgs Stad satsade på att minska avfallet på ett av sina äldreboenden. Dessutom höjdes livskvaliteten och arbetsmiljön förbättrades. Nu sprider GR projektet vidare, och alla regionens äldreboenden kan delta kostnadsfritt.

Genom projektet Resurssmart Äldreboende erbjuds utbildning i förebyggande av avfall, samt workshops för att planera fortsatt arbete. Varje äldreboende tilldelas även en coach som är anställd på GR. Coachen stöttar verksamheten kontinuerligt och håller i workshoppar på plats, där personalen identifierar hur de vill jobba och tar fram en handlingsplan. Fler aktiviteter och insatser ingår i projektet, för att göra arbetet för de deltagande äldreboendena så effektivt och enkelt som möjligt.

Mycket mer än bara avfallsminskning
Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som genomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr. Förändringar i måltidstider och nya rutiner för inkontinensskydd bidrog även till att brukarna upplevde en förhöjd livskvalitet. Utöver detta så sänktes stressnivån hos personalen på grund av avfallsminskningen, eftersom den innebar mindre avfall och mindre hantering av engångsartiklar. Efter pilotprojektet har Sekelbo fått fler ansökningar till lediga tjänster än tidigare.

För miljöns skull
Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla nationella mål. Att minska mängden avfall är också ett regionalt mål och ingår i den gemensamma plan för avfall som GR:s medlemskommuner har enats om, Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020länk till annan webbplats.

Vill du vara med?
Arbetar du på ett äldreboende i någon av Göteborgsregionens medlemskommuner? Din insats gör enorm skillnad! Anmälan till projektet är öppen nu, det är bara att kontakta projektledare Hanna Hellström eller Elin Svensson.

Kontakt

Hanna Hellström
Projektledare
031-335 53 38

Elin Svensson
Bitr. projektledare
031 - 335 51 46

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund