Miljösamverkan

Klimat 2030

GR och de tretton medlemskommunerna har ställt sig bakom Västra Götalandsregionens klimatstrategi "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Klimat 2030 är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar i omställningen till en klimatsmart region.

Kontakt på GR: Sarah Johnstone

 

Regionalt samarbete inom avfall & VA

Sedan 2011 finns ett regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet mellan GR och Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Arbetet syftar till att i nätverk med kommunala representanter lösa regiongemensamma frågor och genomföra gemensamt utvecklingsarbete och satsningar som är relevanta för avtalets parter. Den regionala avfallsplanen A2020 och vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Kontakt på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund