Avfallsnätverk

Nätverket samverkar för att lösa regiongemensamma frågor inom avfallsområdet. Gruppen arbetar med utveckling och gör olika satsningar för att uppfylla målbilden i den regionala avfallsplanen A2020. Nätverket är också  en plattform för utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket möts 5-7 gånger per år och består av avfallsansvariga tjänstepersoner i Göteborgsregionens kommuner.

Deltagare


Carina Åberg

Ale

John Eriksson

Alingsås

Natali Kjernell

Göteborg

Emelie Wigermo

Göteborg

Eliza Farmand

Härryda

Sofia Samuelsson

Kungälv

Maria Samuelsson

Kungsbacka

Maria Hansen

Lerum

Anders Johansson

Lilla Edet

Pierre Bolvede

Mölndal

Björn Andersson

Partille

Michael Kööhler

Stenungsund och Tjörn

Annica Nykvist

Öckerö


Mötesdagar 2020

  • 5 februari
  • 19 mars
  • 2 maj
  • 10 juni
  • 10 september
  • 21 oktober
  • 3 december

 

Senast uppdaterad:  

Logga in Avfallsnätverket

Kontaktperson på GR:

Hanna Hellström
Projektledare
031-335 53 38

Återvinningscentral

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund