Chefsnätverk avfall & VA

Nätverket bildades 2011 i samband med att man slöt avtal mellan Göteborgsregionens kommuner om fördjupat regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet i Göteborgsregionen. Nätverket består av tjänstepersoner med ett övergripande ansvar för avfall-, vatten och avloppsfrågor i de kommuner som ingår i avtalet. Vidare agerar avdelningschefen på GR:s avdelning Miljö och samhällsbyggnad ordförande i nätverket.

Nätverkets syfte är att bidra till hållbar tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfall, vatten och avloppsområdet. Nätverket ansvarar för att på en strategisk nivå behandla de regionala kretsloppsfrågorna (avfall, vatten och avlopp) vilket omfattar långsiktiga ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling. Nätverket syftar även till strategisk styrning av det gemensamma arbetet som omfattas av avtalet. Nätverket möts cirka 4 gånger per år.

  1. Läs mer
  2. Länk till A2020 PDF
  3. Länk till VattenförsörjningsplanenPDF

Deltagare

 Kommun

Thomas Lenell

Ale

John Eriksson

Alingsås

Marianne Erlandson

Göteborg

Jessica Sténhoff

Härryda

Martin Hollertz

Kungälv

Karl Lundgren

Kungsbacka

Annika Andersson

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Göran Werner

Mölndal

Per Söderquist

Partille

Camilla Svensson

Stenungsund

Anders Möller

Tjörn

Andreas Beutler

Öckerö


Senast uppdaterad:  

Logga in i
Chefsnätverk avfall & VA

Kontaktperson på GR:

Maria Sigroth

031-335 5073

0721-57 16 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund