Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Mandat och organisation

 • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
 • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
 • Medlemskapet är personbundet.
 • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Syfte och uppdrag

 • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
 • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
 • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Deltagare

Emma Lundholm

Ale

Markus Thunberg

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Lisa Sakshaug

Lerum

Anna Berlin

Lilla Edet

Tobias Johansson

Mölndal

Per Sahlin

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Åsa Runesson

Tjörn

Annie Bedö

Öckerö

John Wedel

BRG


Mötesdagar våren 2020

 • 16 januari
 • 27 februari
 • 2 april
 • 7 maj
 • 11 juni

Kontaktperson på GR: Sebastian Andersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund