Kommunala Chefsnätverket för Renova (KCR)

Under 2013 beslutas nya bolagsordningar, nytt ägardirektiv, samt nytt aktieägaravtal för Renova-koncernen av 10 ägarkommuner. I aktieägaravtalet mellan kommunerna och i Ägardirektivet för Renovakoncernen står att det finns ett chefsnätverk för bland annat avfallsfrågor och att detta nätverk är ett forum för samverkan mellan ägarkommunerna som beställare. KCR arbetar bland annat med uppföljning, beställningar, samråder om avgifter och kommande direkttilldelningar, strategiska frågor och bereder frågor efter förfrågan från ägarrådet till Renova.

Varje kommun utser en tjänsteman att delta i KCR. Den person som utses ska ha ansvaret för kommunens avfalls- och va-verksamhet (inklusive ekonomiskt ansvar för taxefinansierade verksamheter och ansvaret för dialogen med den politisk ansvariga nämnden). Personen ska vara densamma som representerar kommunen i "Chefsnätverket för avfall, vatten och avlopp"

I Aktieägaravtalets §5 står att KCR bland annat:

  1. Arbetar med direkttilldelade uppdrag kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020:
  2. utformar beställningar inklusive uppföljning och analys
  3. arbetar med uppföljningav ekonomi och verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020 (intäkter och kostnader per uppdrag, underlag för prissättning)
  4. Samråder om avgifter
  5. Samråder om tillkommande direkttilldelningar
  6. Samråder om övriga strategiska frågor
  7. Bereder efter förfrågan ärenden som ska hanteras av ägarrådet

Deltagare


Mattias Mossberg

Ale

Marianne Erlandsson

Göteborg

Hilda Kraamer

Göteborg

Jessica Sténhoff

Härryda

Martin Hollertz

Kungälv

Annika Andersson

Lerum

Göran Werner

Mölndal

Per Söderquist

Partille

Camilla Svensson

Stenungsund

Marie-Louise Bergqvist

Tjörn

Johannes Wallgren

Öckerö


Senast uppdaterad:  

Logga in KCR - kommunala Chefsnätverket för Renova


Kontaktperson på GR:

Cecilia Kvist

031-335 5392

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund