Klimatanpassningsnätverk

Klimatet är under förändring. Detta kommer att leda till mer regelbundna översvämningar, högtryck såväl som torka, skogsbränder och brist på dricksvatten - vilket i sin tur påverkar samhället och dess invånare. Med gemensamma krafter ska därför Göteborgsregionens kommuner arbeta med klimatanpassningsfrågor genom nätverket. Tillsammans kan vi ta del av varandras erfarenheter och metoder för att bemöta klimatförändringarna.

 

Man och bike in flood


Nätverkets syfte

Nätverkets styrka är att Göteborgsregionens medlemskommuner själva har initierat det, utifrån de gemensamma behov som finns i regionen. Syftet är att nätverket ska kunna dela erfarenheter, lära från varandra och på det viset kunna skapa en gemensam grund av kunskap och konsensus vilket skapar starkare möjligheter till samarbete.


Nätverksmöten

Nätverket träffas fyra gånger per år och agendan baseras på aktuella klimatanpassningsfrågor i regionen och nationellt. En expertgrupp av forskare från olika områden är länkad till nätverket och deltar på ett möte om året. Syftet med gruppen är att stärka med kunskap och innovation, och att stötta utbytet mellan praktik och forskning.


Medlemmar

Kommun

Annika Friberg

Ale

Anna Wenstedt

Alingsås

Eva-Lena Torudd/Lisa Ekström

Göteborg

Anna Ulvehed

Kungälv

Albin Noreen/Christian Carlsson

Kungsbacka

David Hirdman/Cecilia Ahl

Lerum

Julia Halldin

Mölndal

Martina Wetterlund

Partille

Karin Löfgren

Tjörn

Birgitta Wall/Maria Alm

Stenungsund

Emilie Gullberg

SKR


Senast uppdaterad:  

Logga in Klimatanpassningsnätverket

Kontakt

Joanna Friberg

Projektledare
031 - 335 51 24

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund