Du är här:

Nätverket för miljöstrategiska planeringsfrågor

Nätverket företräder sina respektive kommuner i miljöstrategiska planeringsfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Syfte och uppdrag

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
  • kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
  • ta upp viktiga och aktuella frågor inom det miljöstrategiska området.
  • vara ett stöd för GR:s processer och medverka i dialogen kring regionala frågor.
  • bidra till att höja tempot i arbetet så att Göteborgsregionen utvecklas långsiktigt hållbart.

Kommun

Deltagare

Ale

Maria Magnusson

Alingsås

Jenny Leonardsson

Göteborg

Hannes Nilsson

Härryda

Emma Nevander

Kungsbacka

Peter Reneby

Kungälv

Anna Dahlén

Lerum

Karolina Källstrand

Lilla Edet

Anna Tauson

Mölndal

Lisa Lund

Partille

Karin Lindblad Johansson

Stenungsund

Victoria Lind Magnusson

Tjörn

Lene Larsson

Öckerö

Vakant

Mötesdagar 2021


Kontaktperson på GR:

Ida Lindberg
031-335 53 77 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund