Nätverket för översiktlig planering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i frågor inom översiktlig planering, utifrån ett regionalt perspektiv.

Mandat och organisation

 • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
 • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
 • Medlemskapet är personbundet.
 • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Syfte och uppdrag

 • Utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna kommunens verksamhet.
 • Aktivt bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
 • Bistå med synpunkter till GR:s arbete med nationella remisser och undersökningar.
 • Inför varje nytt verksamhetsår, utifrån de regionala målen, göra en framtidsspaning och formulera fokusområden att arbeta med under året.
 • Initiera regiongemensamma satsningar.

Mötesdagar våren 2020

 • 16 januari
 • 27 februari
 • 2 april
 • 7 maj
 • 11 juni

Deltagare


Ale

Maria Sexton

Alingsås

Lovisa Grahn

Göteborg

Sara Brunnkvist

Göteborg

Lukas Jonsson

Härryda

Therese Axenborg

Kungsbacka

Anders Lund

Kungälv

Linda Andreasson

Lerum

Linda Billberg

Lilla Edet

Karin Holmström

Mölndal

Elisabet Börlin

Partille

Filip Siewertz

Stenungsund

Malin Henriksson

Tjörn

Karin Löfgren

Öckerö

Janna Petersson

Business Region Göteborg

Pär Abrahamsson

Kontaktperson på GR: Sebastian Andersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund