Nätverket för samhällsbyggnadschefer

Nätverket är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor och en avstämningsgrupp i aktuella regionala sakfrågor. Nätverket är också ett forum för utveckling av praktiskt samarbete kring kommunala verksamhetsområden. Chefsgruppen träffas ca 8 gånger/år.

 

Deltagare:

Kommun

Thomas Lenell

Ale

Fredrik Linusson/Jenny Perslow

Alingsås

Katja Ketola/Åsa Lindborg

Stadsbyggnad, Göteborg

Marie Peterson

Fastighet, Göteborg

Per Wingquist

Trafik, Göteborg

Henrik Levin

Stadsledning, Göteborg

Anders Ohlsson

Härryda

Emma Kjernald

Kungsbacka

Anders Holm

Kungälv

Anna Poulsen

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Björn Marklund

Mölndal

Sofia Hellberg

Partille

Daniel Jerling

Stenungsund

Marie-Louise Bergqvist 

Tjörn

Johannes Wallgren

Öckerö


Möten under 2020:

Mötena äger normalt rum kl 09.00-12.00.

  1. Fredag 7 februari
  2. Fredag 28 februari
  3. Fredag 17 april
  4. Fredag 15 maj
  5. Torsdag 11 juni – fredag 12 juni
  6. Fredag 4 september
  7. Fredag 9 oktober
  8. Fredag 11 december
  9. Torsdag 12 november – fredag 13 november

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på GR:

Maria Sigroth

031-335 5073

0721-57 16 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund