Nätverk för handläggare av strandskyddsärenden

Gruppen bildades våren 2010 utifrån ett behov hos medlemskommunerna att samverka och utbyta erfarenheter kring handläggningen av strandskyddsärenden. I många kommuner är det relativt få personer som jobbar med dessa frågor och man är därför ensam om sin kompetens. Samverkan och samarbete mellan kommunerna är ett sätt att utvecklas i frågor som rör regionens utveckling, arbetssätt och kompetens vilket krävs för att kunna möta framtidens krav.

Nätverket träffas två gånger per år och organiseras inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och bidrar till GR:s arbete inom hållbar utveckling.

Nätverkets syfte och uppgift är att:

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.
  • kommunicera och sprida kunskap till och från den egna kommunen.
  • ta upp viktiga och aktuella frågor inom området.
  • verka för ökad samsyn och likartade bedömningar

Mötestider

  • Torsdagen den 30 september 2021 kl. 9-12 på Tjörn, på eftermiddagen
    finns möjlighet att delta vid studiebesök anordat av kommunen.

Deltagare från:

Ale kommun
Alingsås kommun
Göteborg stad
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edets kommun
Mölndals stad
Orust kommun
Partille kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Uddevalla kommun
Öckerö kommun
   

Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund