GR:s arbete med Urban Futures (tidigare Mistra Urban Futures)

GR är en av parterna i Urban Futures,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Centrumet erbjuder en arena för utveckling och överföring av kunskap i nära samverkan mellan forskning och den praktiska tillämpningen.

Gemensam kunskapsproduktion är ett måste för att kunna möta framtidens krav på förändring. Praktiska erfarenheter och kunskaper från kommunerna är en viktig del för att vi ska utveckla goda och effektiva lösningar på komplexa miljö- och samhällsproblem i städer.

Mer om Urban Futures

Vad är det för typ av projekt som parterna som ingår i Urban Futures driver? Projekt inom Urban Futures handlar om utmaningar inom området hållbar stadsutveckling där det finns behov av gemensam kunskapsproduktion med forskare och tjänstepersoner inom flera olika discipliner och sektorer.

Passar min idé inom Urban Futures? Ja, om det överensstämmer med ovan, samt om det finns en vilja att bidra med egna resurser och en möjlighet till internationell koppling eller jämförelse

Vilken nytta har kommunen? Kommunerna i GR har möjlighet att utgöra testbäddar för ny kunskap, nya metoder och arbetssätt och samtidigt bidra till forskningen.

Kommunnätverket

Under åren 2011-2019 fanns ett nätverk med kommunrepresentanter kopplat till arbete inom Urban Futures (tidigare Mistra Urban Futures). Nätverket har under årens lopp träffats cirka 4-5 gånger per år med olika kommuner som värd på teman som:

  • Den blandade staden
  • Social hållbarhet
  • Mobilitet/nåbarhet
  • Agenda 2030
  • Kultur i stadsutveckling
  • Medskapande

Efter varje nätverksträff skickas ett nyhetsbrev ut till deltagarna, för spridning och återkoppling i hemkommunen. De senaste nyhetsbreven finns att läsa här intill.

Från och med 2019 planeras inga schemalagda träffar med nätverket, utan istället testar vi ett mer behovsbaserat upplägg med aktiviteter som är kopplade till olika händelser inom Urban Futures.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund