VA-nätverk

Gruppen består av VA-ansvariga tjänstemän i Göteborgsregionens kommuner och är en plattform för utbyte av information och erfarenheter mellan kommunerna inom VA-området.
 
Nätverkets syfte är att bidra till uthållig tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom vatten och avloppsområdet. Arbetet syftar till att lösa regiongemensamma frågor och genomföra praktiskt utvecklingsarbete. Den regionala vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.
 
Nätverket möts 5-7 gånger per år

  1. Läs mer
  2. Länk till vattenförsörjningsplanenPDF 
  3. Länk till Slutraport HÅVARPDF

Deltagare

 Kommun

Gunnel Borgström

Ale

Johan Ekedahl

Alingsås

Emma Hansryd

Göteborg

Anna Lanne Davidsson

Göteborg

Lisbeth Högström

Härryda

Sten-Ove Dahllöf

Kungälv

Annika Malm

Kungsbacka

Annika Andersson

Lerum

Franz Wallebäck

Lilla Edet

Tony Strandh

Mölndal

Sertac Umas

Partille

Martin Gistell

Stenungsund

Martin Lilja

Tjörn

Lisette Larsson

ÖckeröSenast uppdaterad:  

Logga in i
VA-nätverket

Kontaktperson på GR:

Joanna Friberg

031-335 5124

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund