Styrdokument

Det finns ett antal övergripande dokument och strategier som styr och vägleder verksamheten inom GR.

Bland dessa finns förbundsordningen, Hållbar tillväxt, strukturbilden och den fleråriga verksamhetsinriktningen. Du hittar dem och andra styrdokument via länken nedan.

Detta styr vår verksamhet

Senast uppdaterad:  

Hållbar tillväxt strategidokument

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund