Catch MR

Hållbara transportlösningar i storstadsregioner

I EU-projektet Catch-MR, Cooperative Approaches to Transport Challenges in Metropolitan Regions, har tolv partners från sju europeiska storstadsregioner utbytt erfarenheter och inspirerat varandra för att främja hållbara transportlösningar.

Läs en svensk sammanfattning av projektets slutrapport härPDF

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund