Du är här:

Det Urbana Stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande

Stationssamhällenas framtida roll är avgörande för städer och regioners utveckling. En utveckling av dessa samhällen kan möjliggöra en transportsnål samhällsplanering, hållbar ekonomisk utveckling och en attraktiv region. Att förtäta i stationsnära lägen är en gemensam utmaning för många aktörer och intressenter.

Illustratör: Emelie Göransson

Projektet ligger inom ramen för Mistra Urban Futureslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och syftar till att öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av stationssamhällen. "Det Urbana Stationssamhället" kan ses som ett paraply och arena där flera delprojekt och aktiviteter initieras.​

Projektdeltagare

I dagsläget medverkar följande parter i det övergripande paraplyprojektet: Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och nedanstående kommuner. Varje kommun bidrar med ett "pilotfall" i form av ett stationssamhälle som håller på eller planeras att utvecklas.

 • ​Ale (Nödinge)
 • Alingsås
 • Borås
 • Göteborg (Brunnsbo)
 • Härryda (Landvetter Södra)
 • Kungälv (Ytterby)
 • Lerum
 • Partille
 • Stenungsund
 • Trollhättan (Upphärad)
 • Varberg

Ett stort antal parter från såväl forskning, offentliga aktörer och näringsliv är engagerade i olika delprojekt. Exempel på parter är SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktora Swedish ICT, IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers, Göteborgs Universitet.​

Projektdeltagarna har identifierat följande fokusområden som utmaningar för att utveckla urbana stationssamhällen.

 • Buller vibrationer och risker
 • Dialog och samverkan
 • Flexibla hållbara transporter
 • Struktur av ett hållbart samhälle och design
 • Livsstilsvärden, identitet och platsmarknadsföring
 • Markanvändning och markvärden
 • Stationens roll för ett omland

Delprojekt och aktiviteter inom projektet utgår från dessa fokusområden.  Läs mer under rubriken delprojekt.


Material kopplat till projektet

Alla rapporter och material som arbetas fram inom projektet publiceras på projektets webbsida på Mistra Urban Futures.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där återfinns bland annat en kunskapsöversikt som Mistra Urban Futures, Göteborgsregionens kommunalförbund och Trafikverket arbetade fram under våren 2013. 

Professor Ulf Ranhagen har på uppdrag av Trafikverket även skrivit en idépromemoria som en del av uppstarten av projektet hösten 2013.

Delprojekt och genomförda aktiviteter

Delprojekt

Ett flertal delprojekt har startat och kunskapsprocessen är under ständig utveckling. Ett flertal aktiviteter i form av workshops och seminarier har genomförts. Läs mer på projektets webbsida på Mistra Urban Futures.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson
Telefon: 031-335 5334
E-post: anna.gustafsson@grkom.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund