Du är här:

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras ofta av parkeringar. Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen utmanar idén om bilen som den enkla lösningen.

Besök gärna projektets webbsidalänk till annan webbplats och facebooksidalänk till annan webbplats.

Projektet har som mål att bidra till stationssamhällenas tillväxt genom att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv markanvändning och hållbar lokal mobilitet.Projektet har beviljats sju miljoner kronor i finansiering från VINNOVA för att arbeta med lösningar för en bilfriare livsstil för samhällen utanför storstäderna.

Projektparter

Projektkonsortiet består av Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandregionen, Västtrafik, Ale kommun, Lerums kommun, ICA, Ale Bygg, Handelsbanken, Svensk Fastighetsförmedling, Derome, Wallenstam, Skanska, HSB, Förbo, Jutabo, Handelsbanken, Bzzt, CleverApps, Chalmers Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Viktoria Swedish ICT samt IVL Svenska Miljöinstitutet.Projektet är initierat inom ramen för det internationella kunskapscentrumet Mistra Urban Futures och koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund.

För mer information kontakta projektledare Åsa Hult, e-post till Åsa Hult.

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Amie Ramstedt
Telefon: 031-335 5322 
Mobil: 070-865 16 88
E-post: amie.ramstedt@grkom.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund