Du är här:

Klimatinvesteringsprogram

Dialog förändrar resvanor i Göteborgsregionen

Under våren 2011 avslutades de två projekten "Dialog med hushållen" och "Dialog med företagen". Att dialog förändrar resvanor pekar bland annat resultatet på för "Dialog med hushållen". Målet var att minska den genomsnittliga bilkörningen med 88 mil per person och år. Resultatet blev 111 mil per person, vilket motsvarar koldioxidutsläppen från ungefär 1 500 oljeuppvärmda villor eller ca 2 000 normalanvända bilar.

Naturvårdsverket beviljade 2007 stöd till GRs klimatinvesteringsprojekt för att minska växthuseffekten, så kallade guldklimpar, då åtgärderna bedömdes som särskilt effektiva för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Syftet med projekten var att påverka invånarnas resvanor, vilket i förlängningen medverkar till att minska utsläppen av växthusgaser. Projekten har skett i samverkan mellan medlemskommunerna med GR som samordnare. Projekten startade våren 2008 och pågick fram till våren 2011. Finansiering av projekten har skett med medel från kommunerna och Västtrafik AB, utöver bidraget från Naturvårdsverket.

I projekt "Dialog med hushållen" har ca 30 000 hushåll att kontaktats i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille och Tjörn. I arbetet ingick att föra en dialog kring hushållets resvanor. Tanken var att de aktiviteter och åtgärder som genomförts ska få trafikanterna att bruka befintlig infrastruktur mer effektivt med en minskad miljöbelastning som följd. Målet var att minska antalet bilresor till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång.

I projekt "Dialog med företagen" har drygt 75 företag deltagit i kommunerna Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Företagen erbjöds en översyn av de anställdas resor. Vinsten för företagen är, förutom minskad trängsel och bättre luftkvalité, lägre reskostnader, friskare personal samt bättre miljöprofil.

Kontaktperson på GR: Cecilia Kvist

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund