Du är här:

Kompetensmatchningsmodellen

Kompetensmatchningsmodellen handlar om att matcha arbetsgivares behov med nyanländas kompetens. Utgångspunkten är att hitta efterfrågad kompetens oavsett boendekommun. Modellen öppnar därför upp för rekrytering över kommungränser och skapar en regional arbetsmarknad. Genom modellen undanröjs också hinder i form av krav på validerade betyg, språkkunskaper samt uppehållstillstånd vilket gör att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden fortare.

Om modellen

Kompetensmatchningsmodellen utgår från sex steg: identifiera arbetsgivare och handledare, ta fram uppdragsbeskrivning, marknadsföring, rekrytering och matchning, praktikprogram och uppföljning.

Regionalt snabbspår för
VA-ingenjörer

Ett pilotprojekt kallat Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer genomfördes 2015–2016 med finansiering av Västra Götalandsregionen och Vinnova.


På rätt plats

Under 2016–2017 genomfördes en bredare variant av pilotprojektet för att hitta kompetens inom samhällsbyggnad. Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och medverkande arbetsgivare.

Sysselsättningskrav vid kommunal upphandling

GR har gjort en kartläggning av hur kommuner kan ställa sysselsättningskrav i upphandling av kommunala bygg- och anläggningsprojekt samt i försäljning av mark till byggare.

Läs mer

Kontakt

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
031-335 54 45

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund