På rätt plats

I projektet På rätt plats matchades arbetsgivare i behov av kompetens inom samhällsbyggnad med nyanlända samhällsbyggare. Projektet resulterade i 14 anställningar.

I projektet På rätt plats, som pågick under 2016–2017 har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) utvecklat och breddat kompetensmatchningsmodellen som arbetades fram i pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer.

I På rätt plats medverkade arbetsgivarna Aarsleff, Fastighetskontoret i Göteborg stad, Gryaab, Göteborg stad kretslopp och vatten, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Älvstranden Utveckling och WSP.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Campus Mölndal, Sveriges ingenjörer, Sveriges byggindustrier, mentorsprogrammen Öppet Hus, Vägvisaren och Mitt livs chans med flera.

I projektet deltog 15 praktikanter varav nio fick en anställning. Övriga praktikanter gick vidare i någon annan sysselsättning (utbildning eller fortsatt praktik). Utöver dessa anställningar blev två kandidater erbjudna jobb istället för praktik innan praktikprogrammet startade. Ytterligare två kandidater blev erbjudna anställning efter projektets sista nätverksträff.

Uppföljningen av projektet visar bland annat att praktik är ett effektivt sätt att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Projektet har också synliggjort att arbetsgivarnas möjlighet till introduktion och handledning är väldigt viktig. Arbetsplatser med störst rekryteringsbehov har minst utrymme för handledningstid och introduktion och har därmed svårast att ta emot praktikanter.

Läs mer

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund