Du är här:

Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer

I projektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer matchades GR:s medlemskommuners kompetensbehov med nyanlända ingenjörer. Projektet resulterade i sju anställningar.

Under 2015–2016 prövade GR kompetensmatchningsmodellen i ett pilotprojekt. Bakgrunden till projektet var stora rekryteringsbehov av VA (vatten- och avlopps)-ingenjörer. I projektet deltog de åtta kommunerna Ale, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Tjörn samt det regionala bolaget Gryaab.

Projektet genomfördes i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Göteborg stad arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Hermods, Sveriges ingenjörer, Sveriges byggindustrier, Korta vägen med flera.

Uppföljningen av projektet visade att GR genom modellens konstruktion undanröjde hinder i form av krav på validerade betyg/examina, språkkunskaper samt uppehållstillstånd. Det regionala perspektivet omsattes i praktiken genom att Göteborgsregionen fungerade som en regional arbetsmarknad där matchningen mellan arbetsplatsens behov och de nyanlända ingenjörernas kompetens var utgångspunkten snarare än deras boendekommun. Praktikanter, handledare och chefer förmedlar i huvudsak positiva erfarenheter av sin medverkan i projektet. Sju av elva praktikanter fick en anställning, vilket samtidigt innebar att arbetsplatserna lyckades rekrytera värdefull kompetens.

Läs mer

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund