Du är här:

Sysselsättningskrav vid kommunal upphandling av bygg- och anläggnings-projekt samt vid markanvisning

Att ställa sysselsättningskrav vid upphandlingar kan vara en del av lösningen på kompetensbristen inom samhällsbyggnadssektorn. GR har gjort en kartläggning över hur kommuner kan jobba med detta.

Sysselsättningskrav i upphandling av kommunala bygg- och anläggningsprojekt samt i försäljning av mark till byggare är ett potentiellt kraftfullt verktyg för att möta kompetensbristen inom samhällsbyggnadssektorn. Sysselsättningskrav innebär att en leverantör eller exploatör förbinder sig att anställa eller erbjuda praktik åt ett visst antal personer som på olika sätt står långt från arbetsmarknaden.

En rad olika kommuner arbetar med att tillämpa sysselsättningskrav med varierande metoder. Det finns emellertid en bristande kunskap om hur upphandling och markanvisning kan användas som kompetensförsörjningsinsats.

GR genomförde under våren 2017 en kartläggning av hur kommuner kan ställa sysselsättningskrav i upphandling och markanvisning inom ramen för projektet På rätt plats. Slutsatserna från kartläggningen pekar på att en av de främsta utmaningarna med att ställa sysselsättningskrav är den rådande kompetensbristen inom samhällsbyggnadssektorn. Det är svårt att matcha leverantörernas rekryteringsbehov med kompetensen hos personer som står långt från arbetsmarknaden. Kompetensmatchningsmodellen som GR har utvecklat och prövat erbjuder ett arbetssätt för kommuner och privata företag att nå nyanlända samhällsbyggare med efterfrågad kompetens.

Läs GR:s kartläggning

Läs mer om sysselsättningskrav vid upphandling

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund