Du är här:

REBAS – Regionala bilder av segregation

Om segregation

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön) och innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner (https://www.delmos.se/om-segregation/).

Om projektet

Projektet syftar till att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen samt utvecklingen över tid. De regionala bilderna av segregationen kommer att kommuniceras i mötesplatser med politiker och tjänstepersoner i syfte att starta en dialog om möjliga strategiska insatser. Dessutom ska en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen tas fram.

Projektet pågår fram till 15 april 2021 och genomförs med stöd av Delegationen mot segregation. Statsbidraget delas ut till kommuner och regioner för att motverka och minska segregation (2020).

Senast uppdaterad:  

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Lisa Ström
Tfn: 031- 335 53 12

Cecilia Axelsson
Tfn: 031-335 51 93

Linda Karlsson
Tfn: 031-335 5204

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund